גורג-הקדוש-הורג-הדרקון

 
היסטוריה ומאמרים

 • לפני שנים רבות  במאה השלישית לספירה בימיו של דיוקליטיאנוס  קיסר הרומאים (ששלט בין השנים 284 – 305 לספירה) והיה ידוע כרודף נוצרים. שירת בצבא הרומי קצין אציל נוצרי בשם ג'ורג'יוס שהתקומם נגד חוקי הקיסר, וליבו הלך אחרי הדת הנוצרית החדשה ההולכת ומתגבשת.  ג'ורג' נקרא לתת הסבר לפני מפקדיו, אך כאשר סרב להכחיש את השמועות, נישלח לעיר ניקומודיה (בסוריה) לעמוד למשפט. שם דנו אותו למוות בעינויים קשים. למען יראו וייראו!  כפתו אותו ושמו אותו בתוך חבית עם הראש למטה , הוא הוסע בתוך עגלה בין צבאות הקיסר שעמדו בשדרה ארוכה בין שתי שורות. כולם הצטוו לירוק לתוך החבית. ג'ורג'יוס מת בטביעה ! בצורה השפלה ביותר לקצין רומי.

  שרידי גופתו הובאו ללוד עיר הולדתו ושם ניקבר.

  בתקופתו של קוסטנטינוס, הותרה הנצרות ולאחר מכן הפכה לדת  האימפריה.

  ג'ורג'יוס הוכרז כמרטיר (קדוש שמת על קידוש הנצרות) ובימי קוסטנטינוס ואולי בימי יוסטינינוס ניבנתה על קברו כנסיה.

  שמו ניקשר לאגדה שרווחה באזור וזה לשונה.

  את העיר צור היה נוהג לפקוד מידי שנה דרקון איום ונורא והיה דורש מפרנסי העיר קרבן בדמות נערה בתולה, תמה ויפה. כתמורה הוא יגן על העיר מפני פורענויות. ואם יסרבו יביא הדרקון חורבן על העיר. – ואף אחד מגבברי העיר לא עזר אומץ לעמוד בפני הדרקון.

   וכך מידי שנה הייתה נבחרת נערה צעירה שענתה על דרישות הדרקון ומועלת כקורבן.

  והנה מזדמן לעיר ביום בהיר אחד ג'ורג' האביר רוכב על סוסו, ומצא את העיר כמרקחה! 

  מי תהיה הנערה שתוקרב לקרבן בשנה זאת. למחרת צריך הדרקון לפקוד את העיר ולדרוש את קורבנו.

  ג'ורג' שומע את הספור ואומר תתחרו בנערה כאשר נוהגים אתם לעשות שימו אותה בפתח המגדל כפי שעשיתם מימים ימימה. ותנו לי הזדמנות להלחם בדרקון.
  ואכן אמנם כך נעשה: הנערה נבחרה ועמדה חיוורת ורועדת בפתח המגדל. וג'ורג' עמד כחיץ בינה לבין הים.

  ואכן בדיוק במועד הגיע דרקון ומיד הבין שיש מי שקורא תגר ומנסה לגזול ממנו את הקורבן. הדרקון פתח את פיו וחשף טור ניבים אימתניים.

  ג'ורג'  הרים את חניתו ותקע אותו עמוק בלועו של הדרקון. כך חוסל הדרקון האיום על ידי ג'ורג' האביר הרכוב על סוסו.

  סוף טוב כמו באגדות. ג'ורג' נשא את העלמה לאשה ושניהם חיים באושר עד היום הזה.

  האגדה של  "ג'ורג' הורג הדרקון" אומץ על ידי ערביי האזור ובעיקר ע"י הנצרות.

  כאשר העלמה התמה מסמלת את הנצרות, הדרקון את הפגניות  והרשע המתנכלת למאמינים באל אחד וג'ורג' בא ומושיע אותה.

  בתקופה הצלבנית אומץ ג'ורג' על ידי אבירי אירופה והפך לפטרונם.

  כאשר המלך האנגלי פרש מן הכנסיה הקתולית והקים את הכנסיה האנגליקנית אימץ את הסמל  של  "ג'ורג' הורג הדרקון" וקבע אותו כסמל כנסייתו.

  ב23 בחודש מרץ נקבע יום  חג  ויום השנה לג'ורג'. לכנסיה בלוד מגיעים צליינים רבים מאירופה. בבריטניה יום זה הוא חג רשמי.

  בקרב ערביי לוד ורמלה הפך ג'ורג' לגיבור עממי והוא מופיע בתמונות בכל בית.