הקאדי-הקדוש-שידע-לקרוא-מחשבות

 
היסטוריה ומאמרים

 • ברמלה חי קאדי/שופט שהתפרסם ביכולתו לקרוא את מחשבות בני-אדם תוך שהוא נותן מבט בסנטרם. וכולם קראו לו ה"קדוש".

   מסופר על אנשי רמלה שהיו נבוכים כל כך, שיהיו נוהגים לחבוש תרבוש על ראשם ואת הכפייה היו כורכים על צווארם גם בימות החמסין וכך היו מסתירם את הסנטר.

  יום אחד החליט אחד מליצני העיר להעמיד במבחן את הקאדי הקדוש במטרה להכשילו. ניגש אליו כאשר בכף ידו הקמוצה הוא אוחז פרפר.

   שאל האיש את הקאדי הקדוש: "הדבר הזה, שנמצא בכך ידי, חי הוא או מת?". חשב לעצמו אם יאמר הקאדי הקדוש כי חי הדבר, ימחץ את הפרפר למוות, ואם יאמר הקאדי הקדוש כי מת הדבר, ישחרר את הפרפר לחיים, ובכן יכשיל את הקאדי הקדוש.

   הביט הקדוש באיש ואמר: "בידך הדבר"! 

  ביקש האיש את הקאדי הקדוש לפרש את דבריו,

   ויאמר לו הקאדי הקדוש: "ברצונך יחיה הדבר, וברצונך ימות.