כתובות-עתיקות-באתרי-רמלה

 
היסטוריה ומאמרים

 • כתובת עלם אל דין קיצר – משהד נבי צאלח


  "בשם אללה הרחמן והרחום, זהו מה שציווה בבנייתו, הג'אמע המבורך הזה, איאס בן עבדאללה מן החלקה של האמיר עלם אל דין קיצר, ירחמהו אללה וירחם על כל מי שיתפלל עליו, שנת 586 / 1190 {הד'א מא אמר בעמארת הדא אל ג'אמע אל מבארכ איאס בן עבדאללה, מן חלקת אל אמיר עלם אל דין קיצר, רחמה אללה ורחם מן ת[ר]חם עליה, סנה סתה ות'מאנין וח'מסמאאה}."
   
  כ
  כתובת עלם אל דין קיצר – משהד נבי צאלח ברמלה
  צילום: רון פלד

   כתובת  ביברס – המסגד הגדול (מעל למשקוף הימני)
  "בשם אללה הרחמן והרחום. יבקר במסגדי אללה רק המאמין באללה וביום האחרון ויערוך את התפילה ויתן הצדקה ואינו ירא כי אם את האלוהים (קראאן, 9, 18)... כאשר רצה אללה יתעלה לבצע את אשר חשב מראש, מילא את ידי עבדו הדל, השם את מבטחו בו והמפקיד את ענייניו בידיו, הדבק בדרכיו בקנאות, המגן על דת הנביא יקירו ורעו, הסלטאן המפואר, העצום, השש למלחמת מצווה, הלוחם המנצח, הכובש, משענת העולם והדת {רכן אל דניא ואל דין}, סלטאן האסלאם והמוסלמים, ביברס בן עבדאללה, יד ימינו של אמיר המאמינים (יתן אללה חיים ארוכים לו); והוא יצא עם צבאו המנצח ב-10 בחודש רג'ב מארץ מצרים כשהוא נחוש לקיים את הג'האד וללחום בכופרים ובעקשים. הוא חנה על יפו בבוקרו של  היום ( עם שחר) וכבשה ברצון אללה בשעה השלישית של היום ההוא. אחר כך ציווה להקים את הכיפה הזו מעל הצריח המבורך הזה וכן את השער של המסגד הזה. המלאכה נעשתה בידי העבד הנכנע ח'ליל אבן שאור, שנת 666 (1268), יסלח אללה לו ולהוריו ולכל המוסלמים."

   כתובת כתבע'א – המסגד הגדול (מעל למשקוף השמאלי)
  בשם אלוהים הרחמן והרחום. יבקר במסגדי אללה רק המאמין באללה וביום האחרון ויערוך את התפילה ויתן הצדקה ואינו ירא כי אם את האלוהים (קראאן, 9, 18)...  ציווה את השיקום {עמארה} של ג'אמע מבורך זה, הסלטאן הגדול, אל מלכ אל עאדל, פח'ר אל דניא ואל דין.... כתבע'א.... וזאת בימיו של עבד אללה יתעלה, עלי בן ח'אלד.... שנת 697 / 1298.


  כתובת בערבית על משקוף הכניסה השמאלי במסגד הגדול ברמלה
  צילום: רון פלד
   
  כתובת בן קלאון – המגדל
  "בשם אללה הרחמן והרחום. את מסגדי אללה יכונן וישמור רק המאמין באללה וביום האחרון והמקיים את התפילה והנותן צדקה והירא את אללה לבדו (קוראן, סורה 9, פסוק 18). ציווה על בניית המָאְדָ'נה המבורכת הזאת אדוננו הסולטאן, אל מלכ אל נאצר, המלומד, הצודק, הלוחם במלחמת הקודש, הלוחם בגבולות, מגן הספר, סולטאן האסלאם והמוסלמים, מחייה הצדק בקרב הברואים, ממית הכופרים ועובדי האלילים, שליט הערבים והעג'מים, השולט על האומות, משגיח על ארצות אללה, שומר על העולם הזה ומגן על הדת, אבו אל פתח מחמד, בן אדוננו הסולטאן השהיד, אל מלכ אל מנצור סַיִף אל דוניה ואל דין, קלאון אל צלאחי, ימין אמיר המאמינים, יאריך אללה את ימיו ויפיץ את דגליו ונסיו באמצעות הניצחון. בנייתה (של המאד'נה) הסתיימה באמצע חודש שעבאן, שנת 718 (אמצע אוקטובר 1318)".


  הכתובת בכניסה אל המגדל הלבן ברמלה
  צילום: רון פלד

  הכתובת בבריכת הקשתות

  ב-1867 גילו דה ווגיה וואדינגטון כתובת חקוקה בטיח קיר המאגר, סמוך לפתח, ליד המדרגות. מן הכתובת עולה שהבריכה נבנתה בימי השלטון העבאסי.132 היא פוענחה בידי מקס ואן ברשם ופורסמה על ידיו. זו לשונה: "בשם אללה הרחמן והרחום...זה מה שנעשה בפקודתו של דינאר, סוכן אמיר המאמינים {וכיל אמיר אל מאמינין} יאריך אללה את שלטונו. המלאכה נעשתה בידי עבד א... בד'ו אל חג'ה 172 (מאי 789)".

  הכתובת בירידה אל בריכת הקשתות
  צילום: רון פלד