מחנה-פיקוד-העורף

 
  • מבנה ממפקדת חיל האוויר הבריטי בפיקוד העורף
  • מתחם אלוף פיקוד העורף מהתקופה הבריטית
  • חלקו האחורי של האנגר המטוסים בפיקוד העורף
  • האנגר המטוסים הבריטי בבסיס פיקוד העורף
  • מגדל הפיקוח הבריטי