מתחם-המגדל-הלבן

 

מתחם המגדל הלבן

  • המגדל הלבן ברחוב דני מס
  • המגדל הלבן במבט מהרחבה שממול
  • מבט מהמגדל הלבן לכיוון מזרח
  • המרכז המסחרי צפונית מערבית למגדל הלבן
  • שרידי קשתות במתחם המסגד הלבן
  • שרידי המסגד הלבן
  • שרידי המסגד הלבן
  • חלקון העליון של המגדל הלבן /המרובע
  • המגדל הלבן ברמלה