קבר-נבי-צאלח

 
היסטוריה ומאמרים

 • הנביא צאלח הוא קדוש מוסלמי מפורסם אשר לפי המסורת הופיע בארץ ערב, עוד לפני הופעתו של הנביא מוחמד.

  לפי הקוראן בא צאלח אל תושבי ארץ ערב והכריז: אין אללה אלא אללה אחד הוא ונלחם עם עובדי הפסלים והכוכבים.

  מסופר עליו שבא אל אנשי שבט אחד ואמר: "הו אנשים עבדו לאללה, כי אין לכם זולתו!" ענו לו אנשי השבט: "אם באמת שליח ממרום אתה, תראה לנו אות ומופת הפוך את הסלע אשר לפניך לנאקה (נקבת הגמל) אשר תמליט בכרה קלה (גמלה צעירה), אם תעשה זאת האמן נאמין לדבריך ונלך בדרכיך". צלאח הראה להם את המופת הזה ואמר: "השמרו, אל תזיקו לנאקה פן תיענשו עונש כבד". הנאקה והבכרה שוטטו בשדות המרעה ולחכו את כל הדשא עד כי נשקפה סכנה לכל מקנה בני-ערב. אז אמרה אישה עשירה בעלת מקנה רב: "מי שיהרוג את הנאקה אתן לו את בתי היפה לאישה".

  קם אחד הבחורים הרג את הנאקה ורדף אחרי הבכרה, אולם היא ברחה ונבלעה באותו סלע אשר ממנו יצאה אמה.

  אחרי המעשה הזה קלל צאלח את הכופרים ותרעש הארץ ותהפוך את מקום מושבם עד שכולם נספו. (לאותה הארץ אשר התהלך בה נבי צאלח קוראים בימינו מדאין צאלח והיא נמצאת בקצה ארץ מדיין, בעבר הירדן המזרחי שבגבול ארץ ערב).

  כאשר קרבו ימיו של צאלח למות אמר לו אללה: "לך עלה אל הארץ הקדושה ופה תקבר כי בה מנוחתם של נביאים וקדושים". צאלח עלה לארץ ונקבר ברמלה לאחר מותו.
  קברו, הנמצא בצד המגדל העתיק, קדוש למוסלמים ועליו נערכת מידי שנה, בתקופת האביב, חגיגה עממית גדולה הנקראת "זיארת נבי צאלח".

  קברו של נבי צאלח "נמצא" גם במקומות אחרים ולא רק ברמלה. קברו מזוהה בסיני, על צומת הדרכים בסמוך למנזר סנטה קטרינה, המקום מפורסם גם הוא ומשמש מוקד עליה לרגל.